Transparency International România demarează programul de formare “Promovarea integrităţii şi responsabilităţii sociale în România”

“Împreună pentru integritate, responsabilitate socială și dezvoltare durabilă” este un proiect realizat de Transparency International-Romania (TI-Ro), in parteneriat cu GDSI Irlanda și Softwin Romania. Finanțat din fonduri europene, în cadrul Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, proiectul TI-Ro isi propune creșterea nivelului de conștientizare in privinta responsabilitatii sociale si a integritatii în mediul de afaceri.

Prin acest proiect, TI-Ro doreste sa contribuie la crearea unui mediu antreprenorial etic şi responsabil social, la creșterea adaptabilității mediului privat românesc la standardele europene. Credem ca potentialul de a genera schimbari reale in Romania depinde si de capacitatea sectorului privat de a adera la un set comun de norme de integritate, de a avea o voce unitara, puternica, in promovarea acestor principii la nivelul intregii societati. În acest scop, TI-Ro a înființat Centrul pentru Integritate în Business (CIB), centru de resurse având ca finalitate promovarea unor solutii pe termen lung pentru intarirea bunei guvernări la nivelul intregului sector privat şi dezvoltarea parteneriatelor public-privat.

În cadrul proiectului “Împreună pentru integritate, responsabilitate socială și dezvoltare durabilă”, TI-RO organizează un program de formare, dedicat membrilor organizațiilor societății civile: membrilor organizațiilor nonguvernamentale, reprezentanților partenerilor sociali, ai asociațiilor profesionale, ai asociațiilor IMM-urilor, ai parteneriatelor, pactelor si consortiilor regionale, ai Camerelor de Comerț etc, ce se va desfășura pe parcursul a 5 zile, urmând să fie divizat în două sesiuni de training:

  • O sesiune de training în sistem clasic, ce va dura 3 zile și va acoperi teme din domeniul managementului eticii în organizații și responsabilității sociale, compliance si dialog social și advocacy
  • O sesiune de training în sistem eLearning, cu o durata de 2 zile, desfășurată prin intermediul unei platforme informatice dezvoltate de Softwin, care va aborda teme legate de codurile de etică în organizații conflictul de interese

Detalii logistice:
Participarea este gratuită, transportul şi cazarea fiind decontate din bugetul proiectului.

Programul de training se va desfăşura în mai multe regiuni de dezvoltare, cu grupe de maximum 22 de participanţi. La finalul programului, cursanţii vor fi examinaţi şi vor primi diplome de participare.

Prima serie de training va avea loc în perioada 30 mai – 5 iunie 2012, la Bucureşti, pentru membrii grupului ţintă care provin din regiunea Bucureşti-Ilfov, cursurile fiind organizate la sediul Transparency International Romania, din Blvd. Nicolae Bălcescu nr. 21, etaj 2, sector 1 București.
Pentru regiunea București-Ilfov, programul de înscrieri şi selecţie a candidaţilor este urmatorul:

Înscrieri: 25 mai 2012, orele 16.00.
Selecţia candidaţilor: 26 mai 2012
Confirmarea participării: 28 mai 2012, orele 16.00.
Confirmarea participării rezerve: 29 mai 2012, orele 16.00.

Pentru înscrierea la programele de training sunt necesare următoarele documente:

  • Copie scanată după fişa de înscriere (Formular de grup ţintă) completată şi semnată. Fișa de înscriere este valabilă pe site-ul Centrului pentru Integritate în Business – www.businessintegrity.ro
  • Copie scanată după actul de identitate
  • Copie scanată după adeverinţa de la locul de muncă (Adeverinţă care atestă că participantul face parte din grupul ţintă al proiectului POSDRU)
  • Copie scanată după Curriculum Vitae, în format Europass. (CV-ul va fi semnat pe fiecare pagină, în colţul dreapta jos.)

Pentru a completa fişa de înscriere de pe acest site trebuie să aveţi deja pregătite sub formă de fişiere PDF copia scanată după C.I., copia scanată după adeverinţa de la locul de muncă şi curriculum vitae semnat pe toate paginile. Aceste documente vor fi încărcate pe site, cu următoarele denumiri şi fără ca fiecare fişier în parte să depăşească 4MB:

  • Copie scanată după C.I. – nume_prenume_buletin
  • Copie scanată după adeverinţa de la locul de muncă – nume_prenume_adeverință
  • Copie scanată după Curriculum Vitae – nume_prenume_curriculum
  • Copie scanată după Fişa de înscriere (Formular de grup ţintă) – nume_prenume_fișa înscriere

Documentele în original trebuie păstrate şi predate organizatorilor programului de training în prima zi de training. Vă mulțumim!

Pentru orice alte detalii, întrebări sau nelămuriri vă rugăm să ne contactați pe adresa: formare@businessintegrity.ro Detalii suplimentare pot fi găsite si pe site-ul proiectului: www.businessintegrity.ro

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.