Conferinta “Reprezentari ale autoritatii in Evul Mediu”

Centrul de Studii Medievale, Universitatea din Bucuresti

REPREZENTĂRI ALE AUTORITĂŢII ÎN EVUL MEDIU

Vineri 30 octombrie, Pitar Moş

Moderator Conf. dr. Ecaterina Lung
15 – 15, 30 Drd Cătălin Buciumeanu, Augustin şi problema autorităţii în Evul Mediu
15,30 – 16 Cercet. pr.. dr. Bogdan Tătaru-Cazaban (Institutul de istorie a religiilor), Autoritate şi tiranie. Elemente de biografie spirituală a sfântului Grigore din Nazianz
16 – 16, 30 Drd Andrei Găitănaru, Autor şi autoritate în corpusul areopagitic
16,30 – 17 Drd. Cristian Ducu, Sensurile lui “auctoritas“ în scrierile lui Anselmus Cantuariensis
17 – 17, 30 Conf. dr. Mihaela Pop (Facultatea de Filozofie), Enciclopedism bizantin (sec. IX-X)

17,30-17,45 Pauză de cafea

Moderator Conf. dr. Mihaela Pop
17, 45 – 18, 15 Drd. Anamaria Luţuc, Autoritate în cadrul structurilor familiale romano-germanice (sec. VI-VIII
18, 15 – 18, 45 Conf. dr. Ecaterina Lung (Facultatea de Istorie), Regalitatea barbară şi modelul ei imperial la începuturile Europei creştine
18, 45 – 19,15 Lect. dr. Miruna Tătaru-Cazaban (Facultatea de Ştiinţe Politice), Autoritate şi consimţământ politic în tratatul lui Jean de Paris De potestas regia et papali
19,15 – 19, 45 Lect. dr. Manuela Dobre (Facultatea de Istorie), Basileul între proiecţia ideală şi realitatea istorică în secolul al XV-lea
19,45 – 20,15 Masterand George Opre-Ilioviciu, Autoritate domnească în Ţara Românească şi problema vasalităţii faţă de Ungaria

Sâmbătă 31 octombrie, Pitar Moş

Moderator Prof. dr. Mihaela Voicu
9 – 9, 30 Cercet. Dr. Doina Doroftei (Institutul de Lingvistică al Academiei), Domus Dei – semnificaţii în latina creştină
9, 30 – 10 Masterand Ana Maria Răducanu, Autoritate duhovnicească la sfântul Simeon Noul Teolog
10 – 10, 30 Lect. dr. Luminiţa Diaconu, Despre autoritatea „profesorului” în De Vita sua de Guibert de Nogent şi Corespondenţa dintre Héloïse şi Abélard
10, 30 – 11 Prof. dr. Luminiţa Ciuchindel, O autoritate între istorie şi mit: Saladin în scrierile cronicarilor francezi şi arabi din Evul Mediu

11 -11,15 Pauză de cafea
Moderator Conf. dr. Madeea Axinciuc
11,15 – 11,45 Prof. dr. Mihaela Voicu, Imagini ale autorităţii auctoriale în ciclul Lancelot-Graal
11,45 – 12,15 Lect. dr. Cătălina Gârbea, Discurs şi autoritate în iconografia câtorva manuscrise arturiene (sec. XIII-XV)
12,15 – 12,45 Lect. dr. Ioana Gogeanu, „O şoaptă a răzbit până la mine” – despre autoritatea vocii dumnezeieşti în mistica britanică medievală
12,45 – 13,15 Conf. dr. Madeea Axinciuc, Imaginaţie şi autoritate profetică la Maimonide şi Spinoza.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.